shopify visitor statistics
NORFO / KOMITEER


Styret i Norfo

Består av de sittende distriktsguvernørene

Roald Fiksdal, DG 2305 - styreleder
Berit Reppesgård, DG 2290 - nestleder
Ine Barlie, DG 2260
Inger-Marie S. Blix, DG 2310
Jostein Osnes, DG 2250
Terje Gaarden. DG 2275


IT-FORUM NORFO

Nielsen, Trond - leder
Solheim, Einar
Bjørkøy, Aril 
Rivli, Johnny 
Bakken, Tor Endre 
Danielsen, Trygve 

Kommunikasjonskomiteen i NORFO 2019 - 2020

Ledig verv - leder 
Distrikt 2250 - 
Einar Solheim - dico.2250@rotary.no
Distrikt 2260 - Johnny Rivli -  dico.2260@rotary.no

Distrikt 2275 - Tore Krogstad -  dico.2275@rotary.no

Distrikt 2290 - Tor Endre Bakken - dico.2290@rotary.no

Distrikt 2305 - Fred Loe - dico.2305@rotary.no

Distrikt 2310 - Trygve Danielsen -  2310.dico@rotary.no

Åse Kongsvold -  webredaktør Norfo 


Oppdatert mars 2020


Norfos arbeidsutvalg 2020 - 2021

IPDG 2275: Ole Jørgen Kjellmark  - leder

PDG 2310: Svein Eystein Lindberg - nestleder

DG i 2260: Ine Barlie - styremedlem

DG i 2250: Jostein Osnes - styremedlem

DGEi 2290: Sissel Berit Hoell - styremedlem

DGE i 2305: Hans Olav Osbak - medlem

Leder i kommunikasjonskomiteen - medlem - ledig verv 


Andre verv:

Halvor Thommesen - økonomiansvarlig 
Johan Østby - sekretær -

Rolf Thingvold - ansvarlig for Ungdomsutvekslingen (Long term) 

Trond Nielsen - webmaster  

Åse Kongsvold - webredaktør Norfo 

Dagfinn Holstad - webredaktør Norfo 

Ottar Julsrud – redaktør Rotary Norden 

Herman Stabell – norsk administrator for Rotary Norden 

Margit Bjugstad – norsk medlem i representantskapet Rotary Norden


Oppdatert sept 2020

UNGDOMSUTVEKSLING

Rolf Thingvold - leder
Vivianne Jodalen - Sommerleire og rundturer - innkommende ungdom

Inger Marie Seth - Sommerleire og rundturer - utreisende ungdom

Gül Capar Mogensen - Korrespondent/koordinator for land i Australia, New Zealand, Europa, Asia, Sør-Afrika
Ove Midtskog - Korrespondent/koordinator for land i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika

VÅRMØTE OG HØSTMØTE I NORFO

Vår- og høstmøtet består av Styret, Arbeidsutvalget og DGE-ene. Komitelederne og andre blir invitert til disse møtene for å redegjøre for arbeidet på sine felt:


DGE-ene for 2020- 2021 er følgende personer:

D2250 Jostein Osnes

D2260 Ine Barlie

D2275 Terje Gaarden

D2290 Berit Reppesgård

D2305 Roald Fiksdal

D2310 Inger-Marie Schytte Blix 

Leder i kommunikasjonskomiteen (ledig verv)

Rolf Thingvold - leder ungdomsutveksling 

Johan Østby - sekretær
Herman Stabell - redaktør Rotary Norden

Trond Nielsen - webmaster

Åse Kongsvold - webredaktør Oppdatert  18.03.2020

GETS 2020


Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer