shopify visitor statistics
NORFO / KALENDERE / ÅRSHJUL 2020-21Årshjul for Norfo 2020-21Tidsrom

Aktivitet

Ansvarlig

Deltakere

Inviterte        

Merknad

2020

1.7.2020
Nytt rotaryår

 

. Nytt styre

Nyrr AU

 

 

 

 

 

Lørdag 28.08. kl. 18-21

AU-møte

10 personer

AU-lederArbeidsutvalget

Innkalling ut 14.08.20 Thon Hotel Oslo Airport

29.-30. august

Norsk GETS

20 personer

AU-leder

DGN (DGE dette året)

 

GETS ble utsatt fra april pga. Koronaviruset


Thon Hotel Oslo Airport

29.08

Kl 12

StyremøteStyreleder

DG x 8, Trond Nielsen

 

Thon Hotel Oslo Airport

8.-10.- september 


Nordisk GETS

 Sone 17 og 18

 DGN og DGE

 

 Oulu, Finland

 10.-13. september


TRF-seminar og Institute

 

 

 

 Oulu, Finland

16. oktober

Fredag 

kl 17 -20

AU-møte


10 personer

AU-leder

Arbeidsutvalget

 

Innkalling ut 04.10.20

17. oktober  Lørdag kl. 10-16

Høstmøte Norfo

 

DG-ene og DGE-ene, AU

Styret, komiteledere og bidragsytere

Landspresident i Rotaract.


Inner Wheel

 

Innkalling ut 14.09.2020 Sakspapirer ut 02.10.2020

 

Fredag 04.12. kl 17-20

AU-møte

10 personer


AU-leder 

Arbeidsutvalget 

 

Innkalling ut 26.11.2020

Lørdag 05. desember 

kl 10-16

TRF-samling

Distriktstrenerseminar


Ukjent antall, neppe flere enn 15

 

RRFC Oscar Høvik (OK, avtalt med ham)

DT-er

 

Ledere TRF komm. i Distriktene

 

Innkalling ut senest 02.02.21

Forvarsel tidligere

2021

 


 

 

 

 

Fredag 19.02 kl 16-20

AU-møte 

10 personer

AU-leder

Arbeidsutvalget

 

Innkalling og sakspapirer ut 01.02.2021


Lørdag 20.02

kl 10-16

 

 


Opplæring DICO,

Distriktssekretær og komm.leder


20-22 persoenr

 

 


Kommun.komiteens leder

 

 

AU


Strategi og budsjettmøte

Leder av kom.kom. i distriktene og DICOer

 

AU, DG-ene og bidragsytere

 

Innkalling ut senest 01.0218.01.


Forhåndsvarsling tidligere

Torsdag 15.04. 

kl 16-20

Au-møte


10 personer


AU-leder

Arbeidsutvalget

 

Innkalling og sakspapirer ut 03.04.21

Fredag  16.04 kl 10-16

Vårmøte Norfo


20 personer

AU-leder

DG og DGE-ene, styret, komiteledere og bidragsytere

Inner Wheel

Innkalling ut 04.03.2021 Sakspapirer ut 03.04.21


Lørdag 17. til søndag 18. april 

Lørdag kl 

10-17 og søndag

kl 09-13

Norske GETS


20 personer

AU-leder

Arbeidsutvalget

 

Dokumenter til GETS må være på Medlemsnett 03.04.2021

Lørdag 05.06.2021

AU-møte


10 personer

AU-leder

Arbeidsutvalget

 

Innkalling og papirer ut 24.05.2021

 12.-16. juni

Convention  Taipei, Taiwan


 RI

 Alle rotaryanere som vil!

 

 

 Oppdatert 28.09.2020

Distriktskonferanser i Rotary Norge 2020.

Distrikt

DG

Tidspunkt

Sted

2250

Jostein Osnes

25.-27. sept 2020

Stord Hotell, Stord

2260

Ine Barlie

18.-20. sept 2020

Quality Hotel, Mastemyr

2275

Terje Gaarden

18.-20. sept 2020

Quality Airport Hotel, Stjørdal

2290

Berit Reppesgård

4.-6. sept 2020

Scandic Park Hotel, Sandefjord

2305

Roald Fiksdal

11.-13. sept 2020

Union Hotel, Geiranger

2310

Inger Marie Blix

31.10 – 01.11 2020

Scandic Ambassadør, DrammenOppdatert  januar 2020

Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer