shopify visitor statistics
NORFO / ROLLER


Oppnevninger/roller og funksjonstid i Norfo pr 1. juli 2020

Aktivitet/roller

Oppnevnt av

Leder/administrator/koordinator

Når oppnevnt

Funksjonstid

MDA Executive Secretary

RI’s Board of Directors

Aril Bjørkøy

 

RI 30.06.2016

01.07.2016 – 30.06.2021

                     

Webmaster

Styret etter innstilling fra kom.komiteen

Trond Nielsen

 

Styret 06.01.2018

01.07.2018 – 30.06.2021

Webredaktør

Styret etter innstilling fra kom.komiteen

Åse Kongsvold

Styret 12.04.2018

12.04.2018 – 30.06.2021

Leder av kom.komiteen

Styret etter innstilling fra kom.komiteen

Ubesatt

 

 

Ungdomsutvekslingen

Leder Short Term

      -Inbound

      -Outbound

Styret

Rolf Thingvold

Vivianne Jodalen[1]

Inger Marie Seth[2]

[1] Må formelt forlenges 

[2] Må formelt forlenges

Styret 01.02.2019

Styret 21.10.2016

01.07.2019.- 30.06.2022

21.10.2016 – 30.06.2019

 

 

Ungdoms- og Tiltaksfondet

Utgått

 

 

 


Georgia Rotary Student Program (GRSP)

Styret i Norfo

Sean Armana

Vårmøtet 2020

01.02.2019 – 30.06.2022[1]

 

Georgia takkestipend

Vår/Høstmøtet

Sean Armana

Vårmøtet 2020

01.07.2020 – 30.06.2022

Rotarys Landsarkiv

Vår/Høstmøtet

Ingrid Grandum Berget

Vårmøtet 2015

01.07.2017 – Jan 2021

Rotary Norden, norsk redaktør

Vår/Høstmøtet

Ottar Julsrud

Høstmøtet 2018

01.01.2019 – 31.12.2022

Rotary Norden, norsk administrator

Vår/Høstmøtet

Herman Stabell

Høstmøtet 2018

01.01.2018 – 31.12.2020

Rotary Norden, medlem i representantskapet

Vår/Høstmøtet

Margit Bjugstad

Høstmøtet 2018

01.01.2019   – 31.12.2020

                      - 31.12.2018

Sekretær i Norfo

Styret

Johan Østby

Styret 30.11.2018

01.07.2019-30.06.2022

Korrespondent multi-distrikt ung.utveksling

Styret

Ove Midtskog  

Gül Capar Mogensen

Styret 13.06.2015

AU 27.04.2020

01.07.2015 – 30.06.2019

 01.07.20 - 30.06.2023

Leder i Norfos arbeidsutvalg (AU)

Styret

Ole Jørgen Kjellmark

 

01.07.2020 - 30.06.2021

Økonomileder Norfo

Styret

Halvor Thommesen

AU 04.04.2019

01.07.2020 - 30.06.2022

 [1] Georgiastipendet er slått sammen med Takkestipendet  jf Vårmøtet 2020

Oppdatert juni 2020Sosiale medier

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

norfo - Rotary RSS

Loading RSS...
Les mer